Šeptající pláně

Quest: Hořká pravda, oblast Chrám rytířů (úroveň 15)

Quest: Několik palčivých otázek - boss Daeva, oblast Chrám rytířů (úroveň 15)

Quest: U pavoučích nohou, oblast Ankouhn R´ash (úroveň 17)

Quest: Tichá komnata - boss Strážce ticha, oblast Ankouhn R´ash (úroveň 17)

Quest: Stopy v písku - boss Vrahové z prázdnoty, oblast Moře písků (úroveň 18)

Questy: Odlévání prvního kamene + Schody do nebe + Vynikající úspěch 

              - Kamenní strážci, oblast Dharmour R´ash (úroveň 18)

Quest: Kamenná komnata - boss Strážce zármutku, oblast Dharmour R´ash (úroveň 18)

Quest: Střetnutí se Zrůdami bez tváře, oblast Zahalené písky (úroveň 19)

Quest: Platba převozníkovi, oblast Zahalené písky (úroveň 20)

Quest: Potopená komnata - boss Strážce nářků, oblast Zahoum R´ash (úroveň 20)

fáze 1

fáze 2

Quest: Opuštěný rytíř - boss Sar Khayn, oblast Potopené pláně (úroveň 22)

Quest: Na rozhraní - boss Shantiri Threshold Guardian, oblast Páteře (úroveň 22)

Quest:  Střet náboženství - boss Sandro, oblast Elrathovo panství (úroveň 22)