Země světla

Quest: Lesní výpad, oblast Pozorovatelna (úroveň 24)

Quest: Na průzkumu, oblast Povodí Pomalé řeky (úroveň 24)

Quest: Kouzla a kameny, oblast Jižní les světla (úroveň 24)

Quest: Splétejte se jako stromy, oblast Jižní zapletené lesy (úroveň 24)

Quest: Vlákna a hrozby - boss Hrodger, oblast Spleť (úroveň 25)

Quest: Nedaleký stav, oblasti Lesů světla (úroveň 25)

Quest: Východ popravčího - boss Erionův popravčí, oblast Hřbitovy Lichtfelsu (úroveň 26)

Quest: Falešní proroci - boss Lidský zvěstovatel prázdnoty, oblast Zázemí (úroveň 27)

Quest: Úsvit draků - Elrathovy sochy, oblasti Zázemí, Pomalá řeka, Povodí Pomalé řeky (úroveň 27)

  

Quest: Luk a obtížná situace, oblast Luk (úroveň 27)

Quest: Černé tesáky, černé oči, oblast Luk (úroveň 27)

Quest: Nebeská zloba - boss Erion, oblast Luk (úroveň 28)

Quest: Prorok zkázy - boss Prorok prázdnoty, oblast Zázemí (úroveň 28)

Quest: Úsvit prázdnoty - boss Sandrův vrah vs. Manachan, oblast Vnitřní svatyně Lichtfelsu (úroveň 28)

Quest: Úsvit prázdnoty - boss Sandrův vrah vs. Kněžka Bílých tkadlen, oblast Vnitřní svatyně Lichtfelsu (úroveň 28)

Quest: Úsvit prázdnoty - boss Sandrův vrah vs. Sar Khayn, oblast Vnitřní svatyně Lichtfelsu (úroveň 28)

Quest: Odsud do zapomnění - boss Sandro, oblast Elrathova kolébka (úroveň 28)

...ale to ještě není konec:-)