quest fights

Na podstránkách této sekce naleznete přehled bojů s bossy, včetně questů hlavní příběhové linie a některé problematické denní questy. V závorce je vždy uvedena obvyklá úroveň hráče, potřebná pro pohodové zvládnutí úkolu. Pokud chcete shlédnout video boje, kliknutím na obrázek se, v novém okně, otevře příslušné video na Youtube.