sokolí vrch

Pokud chcete shlédnout video boje, kliknutím na obrázek se, v novém okně, otevře příslušné video na Youtube.

Quest: Kdo se bojí Černého tesáku, oblast Sokolí přístav (úroveň 15)

 

Quest: Zápas se svaly, oblast Rezidenční čtvrť (úroveň 15)

 

Quest: Rytířův pád - boss Vedran z Železných hor, oblast Vojenská čtvrť (úroveň 15)

 

Quest: Je cosi shnilého, oblast Zahrady u katedrály (úroveň 15)

 

Quest: Rozhazování peří - boss Erion, oblast Zahrady u katedrály (úroveň 15)